Kişisel Veri İşleme Politikası

/
Kişisel Veri İşleme Politikası

Beylerbeyi ticari unvanı altında, 204 Avenue de Colmar 67100 Strasbourg adresinde bulunan SAS BEYİM, Strasbourg Ticaret ve Şirketler Sicilinde 909 824 732 numara ile kayıtlıdır ve bundan böyle “satıcı” olarak anılacaktır.

Bundan böyle Beyim veya Beylerbeyi olarak anılacak olan SAS Beyim, internet sitesinde başta rakı olmak üzere yüksek kaliteli içkilerin yanı sıra aksesuarlar da satmaktadır.
Beylerbeyi, faaliyetleri çerçevesinde, Fransa’da ve tüm AB topraklarında yürürlükte olan mevzuata, özellikle de kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi çerçevesinde hizmet kullanıcılarının, potansiyel müşterilerin ve web sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerinin korunmasını, gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı amaçlayan kişisel verilerin korunmasına ilişkin genel düzenlemeye ilişkin 2016/679 sayılı AB Yönetmeliğine uymayı taahhüt eder. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Kişisel verileriniz yalnızca yasal hükümlere uygun olarak toplanır, işlenir ve kullanılır. Süreçlerimiz, veri koruma gereklilikleri göz önünde bulundurularak ve kararlaştırılan amacı tehlikeye atmamak kaydıyla, kişisel verilerin veri sahibinin kimliğinin belirlenemeyeceği veya artık belirlenemeyeceği şekilde anonimleştirileceği şekilde tasarlanmıştır. BEYLERBEYİ, kişisel verilerinizi bu web sitesinin teknik yönetimi ve geliştirilmesi, müşteri ve kullanıcı yönetimi ve sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek için pazarlama amacıyla kullanır.

Veri toplama işlemi https://www.Beylerbeyi.store/ web sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu kişisel veriler, üretim ve ticaret politikamıza ve genel satış şartlarımıza uygun olarak siparişinizin uygun şekilde işlenmesini ve teslimatını sağlamak için kullanılır.

BEYLERBEYİ TARAFINDAN NE TÜR KİŞİSEL VERİLER İŞLENİYOR?Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Tüzüğünün (AB) 4, 11) Maddesi ve 6 Ağustos 2004 tarihli ve 04-801 sayılı Kanun ve 20 Haziran 2018 tarihli ve 18-493 sayılı Kanun ile değiştirilen 6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı Bilgi Teknolojileri, Dosyalar ve Özgürlükler Kanununun 2. Maddesi uyarınca kişisel veri, doğrudan veya dolaylı olarak kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Beylerbeyi, doğrudan sizden toplanan veya web sitesinin kullanımından kaynaklanan kişisel verilerinizi ve özellikle :

 • İletişim formu
 • Online sipariş süreci
 • Haber bültenlerimize veya anketlerimize abonelik
 • Herhangi bir uzaktan sipariş aracı.

 

Beylerbeyi ayrıca, özellikle sosyal ağlarda bilgi veya katılım talep ettiğinizde, sizin adınıza veya sizin izninizle hareket eden üçüncü bir tarafça sizden toplanan verilerin alıcısı olabilir.

Beylerbeyi aşağıdaki veri türlerini işleyebilir:

 • Kimlik verileri: soyadı, adı, şirket adı, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası
 • Finansal veriler: ödeme araçları, faturalar, ödeme geçmişi (güvenli bir platforma dış kaynaklı)
 • Sipariş edilen ürün ve hizmetler
 • Miktarlar, saklama tavsiyeleri, kullanım ve alkol içeriği ile ilgili bilgiler
 • Teknik veriler: navigasyon verileri, müşteri hesabınızdaki bağlantı günlükleri vb.
 • Şikayetler ve olası anlaşmazlıklar.

Kişisel veriler toplandığında, zorunlu veya isteğe bağlı olup olmadığı konusunda bilgilendirilirsiniz. Bu durumda, zorunlu olarak sunulan kişisel verilere ilişkin bilgilerin bulunmaması, siparişinizin veya talebinizin işleme alınmasını imkansız hale getirebilir.

İŞLEMENIN AMACI VE YASAL DAYANAĞI.
Kişisel verilerinizin işlenmesi, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Fransız Veri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.
Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili olarak (GDPR madde 6 paragraf 1 b):

 • Kişisel verilerin işlenmesi, alkollü içeceklerin ve aksesuarların çevrimiçi satışı bağlamında ve aynı zamanda satılan ürünlerin posta yoluyla teslimatı bağlamında gerçekleştirilir.
 • Tüm ürünlerimiz web sitesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Veri işleme amaçları hakkında daha fazla bilgiyi genel şartlar ve koşullar ile yasal uyarıda okuyabilirsiniz.

Menfaatlerin dengelenmesi bağlamında (RGPD madde 6 paragraf 1 f):
Gerekirse, çıkarlarımızı korumak için verilerinizi satış sözleşmesinin fiili olarak yürütülmesinin ötesinde işleriz. Bu, verilerinizin bu amaçla kullanılmasına itiraz etmemiş olmanız koşuluyla, doğrudan müşteri iletişimi (hedefli promosyonlar gönderme), reklam veya pazar ve görüş araştırması amacıyla ihtiyaç analizi süreçlerinin izlenmesi ve optimize edilmesini içerir, Yasal hakların ileri sürülmesi ve yasal ihtilaflara karşı savunma yapılması, bilgi teknolojilerinin güvenliğinin ve BEYLERBEYİ web sitesinin işleyişinin sağlanması, kamu otoritesinin emri ile suçların önlenmesi ve açıklığa kavuşturulması ve BEYLERBEYİ tarafından sunulan işlerin yürütülmesi ve ürünlerin geliştirilmesi için tedbirler alınması.

Onayınıza dayanarak (RGPD madde 6 paragraf 1 a):
Kişisel verilerinizin belirli amaçlar doğrultusunda işlenmesine (örn. verilerin pazarlama amacıyla değerlendirilmesi) rıza göstermeniz halinde, söz konusu işlemenin rızanıza dayalı olarak hukuka uygunluğu sağlanır. Verilen onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Rızanın iptali, iptale kadar gerçekleştirilen veri işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemez.

Yasal gereklilikler nedeniyle (GDPR Madde 6 paragraf 1 c) veya kamu yararına (GDPR Madde 6 paragraf 1 e):
Buna örneğin kimlik doğrulaması, müşteri şirketi bağlama kapasitesi (kurumsal müşteriler söz konusu olduğunda) vb. dahildir. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklananlar dışında, bu web sitesini kullanırken prensip olarak hiçbir kişisel veri işlenmez, yani hiçbir veri saklanmaz, değiştirilmez veya üçüncü taraflara aktarılmaz.

KIŞISEL VERILERINIZI NE KADAR SÜREYLE SAKLADIĞIMIZ.
Verileriniz bu süre boyunca saklanır:

 

 • Yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gereklidir,
 • Yasal saklama yükümlülükleri kapsamında tanımlanmıştır,
 • Yasal reçeteye göre.

Kişisel veriler için saklama süreleri aşağıdaki kriterler esas alınarak uygulanmaktadır:

 • İşlemenin amacı Saklama süresi
 • Potansiyel müşteri dosyalarının yönetimi En fazla 3 yıl
 • Müşteri dosyalarının yönetimi Ticari ilişkinin süresi + 3 yıl

Bir hakkın veya sözleşmenin kanıtlanması için gerekli süreler: hukuki ve ticari konularda zamanaşımı 5 yıl
Ticari faaliyetler sırasında oluşturulan defter ve belgeleri saklama yükümlülüğü: Mali yılın bitiminden itibaren 10 yıl.
Elektronik yollarla akdedilen sözleşmelerin saklanması: Teslimat veya hizmetten itibaren 10 yıl
Erişim veya düzeltme hakkının kullanılması 1 yıl
İtiraz hakkının kullanılması Kimlik belgelerinin 3 yıl saklanması
Meslek mensupları arasında akdedilen sözleşmeler Meslek mensupları arasında mal ve hizmetler için dava zamanaşımı 5 yıl sağlar
Siparişlerin, teslimatların, faturalandırmanın yönetimi Muhasebe belgeleri ve makbuzlar 10 yıl
13 aylık izleyici ölçüm istatistikleri
Bağlantı verileri 13 ay
Abonelikten çıkana kadar bir haber bülteninin yönetimi.
Kredi kartı numaralarının saklanması Banka verisi yok, ödeme güvenli bir platform üzerinden yapılır
Görsel kredi kartı kriptogramı (CVV2) Banka bilgileri yok, ödeme güvenli bir platform üzerinden yapılır
Muhalefet listesinin yönetimi Listeye kayıt tarihinden itibaren en az 3 yıl Yasal zamanaşımı 5 yıl
İşe alım dosyalarının yönetimi (işe alımlar durumunda geçerlidir) Aday ile son temastan sonra 24 ay boyunca verilerin saklanması

HAKLARINIZ
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi aşağıdaki haklara sahiptir

 • Bilgilendirme (BDSG § 34, RGPD Md. 15),
 • Düzeltme (GDPR madde 16),
 • Silme (BDSG § 35, RGPD Md. 17),
 • İşlemenin sınırlandırılması (GDPR Madde 18),
 • Veri taşınabilirliğinin (GDPR Madde 20) yanı sıra
 • İptal (GDPR madde 21).

Ancak, bilgi edinme ve silme hakkı için kısıtlamalar (GDPR Madde 23) geçerlidir. Buna ek olarak, yetkili bir veri koruma denetim makamına itiraz hakkı vardır (GDPR Madde 77).

VERI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZ
Talebiniz bağlamında, ister bir siparişin tamamlanması, ister bir müşteri hesabının oluşturulması veya web sitesinde yapılan bir bilgi talebi olsun, bununla ilişkili sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olan veya yasal olarak toplamamız gereken kişisel verileri bize sağlamalısınız. Bu veriler olmadan bu sözleşmeyi akdedemeyiz veya yürütemeyiz ya da yasal haklarınızın (örneğin teminatlar) kullanılması tehlikeye girer.

OTOMATİK KARAR VERME VE WEB SİTESİNİN KULLANIMI
Sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesi amacıyla GDPR Madde 22 uyarınca tam otomatik karar verme kullanmıyoruz. Münferit durumlarda bu tür prosedürleri kullanmamız halinde, yasaların gerektirdiği ölçüde size ayrıca bilgi verilecektir. Kısmen, web sitesinin kullanımının belirli kişisel yönlerini değerlendirmek amacıyla verilerinizi otomatik olarak işliyoruz.

SİTE ZİYARETİ SIRASINDA VERİ TOPLAMA
Web sitesini sadece bilgi amaçlı kullandığınızda, yani kayıt olmadığınızda veya başka bir şekilde bize bilgi vermediğinizde, yalnızca tarayıcınızın sunucumuza ilettiği kişisel verileri toplarız. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, web sitemizi görüntülememiz ve istikrarını ve güvenliğini sağlamamız için teknik olarak gerekli olan verileri toplarız (yasal dayanak GDPR Madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf f’dir):

 • IP adresi
 • Başvuru tarihi ve saati
 • Greenwich Ortalama Saatinden (GMT) saat dilimi farkı
 • Talebin içeriği (somut sayfa)
 • Erişim durumu/HTTP durum kodu
 • Sırasıyla aktarılan veri hacmi
 • Talebin kaynaklandığı web sitesi
 • Tarayıcı
 • İşletim sistemi ve arayüzü
 • Navigasyon yazılımının dili ve sürümü
 • Görüntülenen sayfalar

Yukarıda belirtilen verilere ek olarak, web sitemizi kullandığınızda bilgisayarınızda çerezler saklanır. Çerezler, sabit diskinizde depolanan, kullandığınız tarayıcı ile ilişkilendirilen ve belirli bilgilerin çerezi ayarlayan yetkiliye gönderildiği küçük metin dosyalarıdır.

 

Bu, bize bir sayfayı ziyaret edenlerin sayısı, bir sitenin en çok ziyaret edilen alanları ve kullanıcıların şehri veya konumu hakkında kapsamlı istatistikler sağlayarak web sitemizi geliştirmeye yardımcı olan çerezler aracılığıyla web sitesi performans analizini içerir. Bunlar, görevlendirdiğimiz harici analiz sağlayıcıları tarafından kurulabilir.

Bu çerezler sizi kişisel olarak tanımlamaz. Çerezler programları çalıştıramaz veya bilgisayarınıza virüs bulaştıramaz. Bunlar sadece İnternet teklifini bir bütün olarak daha kullanıcı dostu ve verimli hale getirmeye hizmet eder. BEYLERBEYİ şu tür çerezler kullanır: geçici çerezler ve kalıcı çerezler.

Tarayıcıyı kapattığınızda geçici çerezler otomatik olarak silinir. Tarayıcınızdan gelen farklı isteklerin ortak oturuma atanabileceği bir oturum kimliği saklarlar. Bu, web sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın tanınmasını sağlar. Oturum çerezleri, siteden çıkış yaptığınızda veya tarayıcıyı kapattığınızda silinir.

Kalıcı çerezler, önceden belirlenmiş bir sürenin ardından otomatik olarak silinir ve bu süre çerezlere göre değişebilir. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarından çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz.

Tarayıcı ayarlarınızı veya web sitesine erişmeden önce, isteğinize göre, üçüncü taraf çerezlerini veya tüm çerezleri kabul etmeyi reddedecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu durumda, bu web sitesinin tüm özelliklerini tam olarak kullanamayabilirsiniz. Çoğu tarayıcı gizliliğinizi korumak için size çeşitli seçenekler sunar. Örneğin, tescilli çerezleri kabul edebilir, ancak üçüncü taraf çerezlerini engelleyebilir veya bir web sitesi her çerez yüklemek istediğinde bilgilendirilebilirsiniz. Çerezlerin bu şekilde devre dışı bırakılmasının yeni çerezlerin yüklenmesini imkansız hale getirdiğini lütfen unutmayın. Çerezlerin nasıl yönetileceğine ilişkin talimatlar, tarayıcınızın yardım işlevinde veya akıllı telefonunuzun veya İnternet erişimi olan sabit veya mobil ürününüzün kullanım kılavuzunda bulunabilir.

Ayrıca, bir hesabınız veya tekliflerimize ayrı bireysel erişiminiz varsa, sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi tanımlamak için çerezleri kullanırız.

MADDE 21 KAPSAMINDAKI IPTAL HAKKINIZ HAKKINDA BILGI
BEYLERBEYİ’ne verdiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Lütfen iptalin yalnızca gelecek için geçerli olduğunu unutmayın. İptalden önce gerçekleştirilen işlemler bundan etkilenmez.

Vaka bazında iptal hakkıb

Kişisel verilerinizin GDPR Madde 6 paragraf 1 e) (kamu yararına verilerin işlenmesi) uyarınca işlenmesine, özel durumunuzla ilgili nedenlerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda GDPR Madde 4 no. 4 uyarınca bu hükme dayalı profilleme için de geçerlidir. İtiraz etmeniz halinde, işleme için çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz veya işlemenin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulmasına hizmet ettiği durumlar haricinde kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesini çıkarların dengelenmesine dayandırırsak, bu işlemeye itiraz edebilirsiniz. Böyle bir iptalde bulunursanız, kişisel verilerinizi neden artık daha önce yaptığımız gibi işlemememiz gerektiğini açıklamanızı isteriz. Haklı bir iptal durumunda, durumu gözden geçireceğiz ve verilerinizin işlenmesini sonlandıracağız, ayarlayacağız veya verilerinizi işlemeye devam etmemiz için zorlayıcı ve meşru nedenleri size açıklayacağız.

Postalama amacıyla veri işlemeyi iptal etme hakkı

Münferit durumlarda, kişisel verilerinizi doğrudan posta amacıyla işliyoruz. Kişisel verilerinizin bu tür bir reklam amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, söz konusu postalama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Postalama amaçları için işlemeye itiraz ederseniz, kişisel verilerinizi artık bu amaçlar için işlemeyeceğiz. İptal herhangi bir resmi şarta tabi değildir ve şu adrese gönderilmelidir: [email protected]

SORUMLU KURUM
Sorumlu şirket basitleştirilmiş anonim şirket Beyim’dir
İptal etme hakkınız (GDPR madde 21):

Kişisel verilerinizin GDPR Madde 6 paragraf 1 cümle 1 e) veya GDPR Madde 6 paragraf 1 cümle 1 f) uyarınca işlenmesine özel durumunuzla ilgili nedenlerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir. Bu tür bir işleme için çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz veya işlemenin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulmasına hizmet etmesi durumunda, kişisel verilerinizi artık bu amaçlar için işlemeyeceğiz.

Kişisel veriler hedefli ticari teklifler veya reklamlar yapmak amacıyla işleniyorsa, bu tür kişisel verilerin bu tür reklamlar amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu tür postalama ile bağlantılı olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir.

İtirazınızı bize ([email protected]) adresinden bildirebilirsiniz.